Obchodné podmienky

skipmenu
krmivoprepsyamacky02
krmivoprepsyamacky01
Košík
Počet Položiek (0)
Pozrieť košík
AKCIE

 

hviezdicka Doprava nad 45,- € zdarmaReklama

tomenu

Doprava nad 45,- € zdarma

Minimálna výška objednávky: nad 15,- €

Poštovné, prepravné poplatky kuriérskej služby a poplatok za dovoz tovaru:

Služby poskytované k balíkomposta

Do 5 kg
Balík na poštu
Doručené do 2 dní
2,80 € oslobodené od DPH
Balík na adresu
Doručené do 2 dní
4,- € oslobodené od DPH

nad 5kg do 10kg
Balík na poštu
Doručené do 2 dní
3,80 € oslobodené od DPH
Balík na adresu
Doručené do 2 dní
5,- € oslobodené od DPH

nad 10kg do 15kg
Expres Kuriér na poštu
Doručené nasledujúci deň
5,90 € s DPH
Expres Kuriér na adresu
Doručené nasledujúci deň
6,90 € s DPH

nad 15kg do 20kg
Expres Kuriér na poštu
Doručené nasledujúci deň
6,50 € s DPH
Expres Kuriér na adresu
Doručené nasledujúci deň
7,50 € s DPH

nad 20kg do 25kg
Expres Kuriér na poštu
Doručené nasledujúci deň
7,25 € s DPH
Expres Kuriér na adresu
Doručené nasledujúci deň
8,25 € s DPH

nad 25kg do 30kg
Expres Kuriér na poštu
Doručené nasledujúci deň
9,- € s DPH
Expres Kuriér na adresu
Doručené nasledujúci deň
10,- € s DPH

nad 30 do 40kg
Expres Kuriér na poštu
Doručené nasledujúci deň
13,- € s DPH
Expres Kuriér na adresu
Doručené nasledujúci deň
14,- € s DPH

nad 40 do 50kg
Expres Kuriér na poštu
Doručené nasledujúci deň
17,60 € s DPH
Expres Kuriér na adresu
Doručené nasledujúci deň
18,60 € s DPH

nad 50 do 75kg
Expres Kuriér na poštu
Doručené nasledujúci deň
22,80 € s DPH
Expres Kuriér na adresu
Doručené nasledujúci deň
23,80 € s DPH

Obchodné podmienky:

1.   Základné údaje

Tieto obchodné podmienky upravujú obchodné vzťahy medzi kupujúcim a predávajúcim uzatvorené prostredníctvom systému elektronického obchodu  www.krmivoprepsyamacky.sk

2.   Vymedzenie pojmov:

     a) Predávajúcim sa rozumie Ivan Baniar, Chryzantémova 28, 951 01 Nitrianske Hrnčiarovce

     b) Kupujúcim sa rozumie v internetovom obchode fyzická alebo právnická osoba zaregistrovaná v systéme internetového obchodu  www.krmivoprepsyamacky.sk

     c) Sklad predávajúceho sa rozumie veľkosklad firmy Colorfish, Ivan Baniar, Nitra

     d) Elektronickou objednávkou sa rozumie odoslaný elektronický formulár, ktorý obsahuje informácie o kupujúcom, zoznam objednaného tovaru z ponuky obchodu a cenu tohto tovaru, spracovaný systémom obchodu alebo e-mail odoslaný na adresu predávajúceho.

     e) Tovar sú produkty, ktoré sa nachádzajú v ponuke elektronického obchodu

3.   Objednávka:

     a) elektronická objednávka je platná po zaregistrovaní kupujúceho na portáli elektronického obchodu a mal registračný formulár vo všetkých požadovaných údajoch a záležitostiach pravdivo vyplnený

     b) všetky prijaté elektronické objednávky sú považované za návrh zmluvy a sú považované za záväzné.

 c) predávajúci potvrdí objednávku elektronickou poštou a oznámi odberateľovi termín, kedy bude tovar k dispozícii 

4.   Dodanie tovaru:

Predávajúci zabezpečuje dodanie tovaru spôsobom dobierky (poštou, zasielateľskou firmou).

 Tovar je zabalený a zabezpečený predávajúcim alebo výrobcom. Odberateľ je povinný pri preberaní tovaru skontrolovať neporušenosť a kompletnosť zásielky a túto potvrdiť na prepravnom liste. Akékoľvek neskoršie reklamácie na množstvo a fyzické porušenie tovaru nebudú predávajúcim akceptované.

     a) vlastnícke právo na tovar prechádza na kupujúceho po zaplatení kúpnej sumy v plnej výške

     b) prevádzkovateľ dodá tovar kupujúcemu čo možno v najkratšej dobe po prijatí elektronickej objednávky, zvyčajne 5-10 dní. Doba pre dodanie tovaru môže byť vo výnimočných prípadoch dlhšia, o čom bude kupujúci včas informovaný prevádzkovateľom.

5.   Ceny:

     a) zoznam tovaru s predajnými cenami je obsiahnutý v katalógu na portáli elektronického obchodu

     b) predávajúci si vyhradzuje právo aktualizovať ceny vkatalógu

6.   Platba za tovar:

Platby sa vykonávajú v eurách, pričom predávajúci vyžaduje nasledujúci spôsob platby: Pri dodávke na dobierku je spôsob platby taký, že odberateľ uhrádza tovar pri prevzatí na pošte alebo kuriérovi prepravnej služby.

7.   Vrátenie tovaru:

     a) odberateľ má právo bez udania dôvodu do 7 dní od doručenia vrátiť tovar predávajúcemu, tovar musí byť v neporušenom originálnom balení vrátane dokladov, ktoré boli dodané spolu sním. Kontaktujte nás prostredníctvom e-mailu, že žiadate o odstúpenie od zmluvy s uvedením čísla objednávky, dátumu nákupu a Vaším číslom účtu či adresou pre vrátenie peňazí. Tovar zašlite späť na adresu prevádzky.

     b) prevádzkovateľ  nepreberá vrátený tovar prostredníctvom dobierkovej služby. Zákazník v prípade vrátenia tovaru je povinný zaslať tovar formou bežného, alebo obchodného balíku poštou, alebo zasielateľskou spoločnosťou.

     c) v prípade splnenia podmienok pre vrátenie tovaru bude kupujúcemu vrátená celá suma za zaplatený tovar (zaplatené poštovné, prepravné prepravnou službou alebo dovoz sa nevracia) prevodom na jeho bankový účet do 14 dní od doručenia vráteného tovaru predávajúcemu.

8.   Reklámácie:

     a) sú vybavované podľa platných zákonov Slovenskej republiky

     b) reklamovaný tovar musí byť vrátený podľa bodu 7 b)

9.   Poštovné, prepravné poplatky kuriérskej služby a poplatok za dovoz tovaru :

Poštovné účtuje predávajúci na základe hmotnosti zásielky podľa cenníka Slovenskej pošty, ktorý je uvedený v úvode. Pri dodávke tovaru na dobierku sú k cene poštovného prirátané všetky poplatky podľa cenníka Slovenskej pošty.

10.  Ochrana osobných údajov

Dodávateľ zhromažďuje osobné údaje kupujúceho výlučne na plnenie svojich záväzkov voči zákazníkovi, a to hlavne pri vystavení faktúry, kontaktovaní kupujúceho v súvislosti s vybavovaním jeho objednávky a doručení objednaného tovaru. Dodávateľ zodpovedá za to, že osobné údaje kupujúceho nebudú použité na iné účely, najmä nebudú sprístupnené tretím osobám (okrem rozsahu potrebného na doručenie tovaru).

Kupujúci vyhlasuje, že súhlasí v zmysle zákona č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov, aby dodávateľ spracoval a uschovával jeho osobné údaje, ktoré sú potrebné pri činnosti dodávateľa a spracovával ich vo všetkých svojich informačných systémoch. Kupujúci udeľuje dodávateľovi tento súhlas na dobu neurčitú. Súhlas so spracovaním osobných údajov môže kupujúci odvolať kedykoľvek písomnou formou. Súhlas zanikne v lehote 1 mesiaca od doručenia odvolania dodávateľovi a údaje budú následne vymazané.

Dodávateľ sa zaväzuje, že poskytnuté údaje budú použité len za účelom uzatvorenia a plnenia zmluvy na základe obchodných podmienok určených dodávateľom. Spracovávané údaje nebudú zverejnené, sprístupnené ani poskytnuté tretej strane.

Internetový obchod www.krmivoprepsyamacky.sk si vyhradzuje právo ustúpiť od záruky bezpečnosti v prípade napadnutia serveru neznámym páchateľom (heckerom). Iba v takom prípade neplatia vyššie uvedené pravidlá manipulácie s dátami.

11.  Záverečné ustanovenia    

Právne vzťahy a podmienky sú výslovne neupravené, ako aj prípadné spory vzniknuté z neplnenia týchto podmienok sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka.

Odkaz na partnerskú stránku Superprémiové krmivo Exclusion
tomenu